To jest przykład prezentacji w obszarze głównej zawartości sekcji artykułów. Tę formę prezentacji generuje odnośnik w menu typu: Tabela - zawartość sekcji. Wykaz zawartości może być poprzedzony - jak ten - opisem z ilustracją. Treść opisu i ilustrację ustalasz, tworząc sekcję artykułów.

W wykazie wyszczególnione są kategorie artykułów w sekcji. Możesz zdecydować, że pod nazwą kategorii zostanie zamieszczony jej opis. Nazwa kategorii jest odnośnikiem do strony z tabelą zawierającą wykaz umieszczonych w sekcji artykułów.

okzs logo

Założenia i cele.

 

linia pion1Celem konferencji jest przybliżenie problemu zanieczyszczenia sztucznym światłem, który w Polsce jest jeszcze mało znany.

 

Podczas konferencji pragniemy poruszyć problemy związane ze środowiskowymi, astronomicznymi i ekonomicznymi skutkami zanieczyszczenia światłem oraz zagadnienia dotyczące łagodzenia tych skutków przez odpowiednie rozwiązania w technice oświetleniowej, architekturze i urbanistyce. Rozwiązanie problemu zanieczyszczenia światłem polega na racjonalnym wykorzystywaniu oświetlania zewnętrznego uwzględniającym najnowszą wiedzę dotyczącą wpływu światła nocą na nasze otoczenie i nas samych. To zadanie wymaga współpracy specjalistów z różnych dziedzin. Naszym celem jest, aby konferencja była dla osób zainteresowanych zanieczyszczeniem światłem miejscem spotkania, dyskusji oraz wymiany wiedzy i doświadczeń. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej zapraszamy osoby związane z astronomią, ochroną przyrody, medycyną, techniką oświetleniową, architekturą, urbanistyką, przedstawicieli samorządów terytorialnych , przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony nocnego środowiska oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.

 

dr Sylwester Kołomański
Instytut Astronomiczny UWr.

 

 

Pomysłodawczynią i pierwszymi organizatorami Ogólnopolskich Konferencji nt. Zanieczyszczenia Światłem (OKZŚ) była mgr Katarzyna Tomasik wraz ze studentami z Koła Naukowego MSOŚ UW, Koła Naukowego Studentów Astronomii UW oraz Koła Naukowego Astronomów UW.

Ideą Konferencji jest jej rotacyjność lokalizacji, dzięki czemu co roku odbywa się w innym mieście i regionie kraju, prezentując dzięki temu problematykę zanieczyszczenia bądź wdrożonej już ochrony przed zanieczyszczeniem sztucznym światłem.

Za główną zasadę przyjęto, iż gospodarzem może być wyłącznie uczelnia wyższa, co koreluje z naukowym podejściem do tematu i kreuje Konferencję jako wydarzenie interdyscyplinarne. Corocznie wybierany jest komitet naukowy Konferencji jak również komitet organizacyjny, na czele którego zazwyczaj stoi przedstawiciel gospodarza OKZŚ w danym roku, a stałą rolę koordynatora ogólnopolskiego sprawuje główna pomysłodawczyni Konferencji - Katarzyna Tomasik.

Wybór miejsca kolejnej Konferencji dokonuje się kolegialnie w gronie współtwórców, dotychczasowych organizatorów jak i współorganizatorów, a propozycje jej goszczenia zgłaszane są zazwyczaj już podczas trwającej Konferencji.

Każdego roku o finansowanie Konferencji występuje w głównej mierze gospodarz wydarzenia, pozyskując środki z dostępnych źródeł publiczny jak i prywatnych (w tym także podejmuje decyzje o doborze sponsorów), a także ustala koszt uczestnictwa (opłata konferencyjna) w oparciu o kalkulacje własne i proponowany program. Stałe, coroczne wsparcie dla Konferencji bez względu na jej lokalizację zadeklarował administrator Ogólnopolskiej Akcji "1% na astronomię".

W programach Konferencji zawsze przyjmuje się tzw. część otwartą dla publiczności, czyli osób nie zgłoszonych jako uczestnicy OKZŚ, aby zwiększyć oddziaływanie wydarzenia jak i spotęgować edukację społeczeństwa w zakresie problematyki zanieczyszczenia sztucznym światłem.

Konferencjom towarzyszą czasami konkursy tematyczne oraz wycieczki branżowe, jak chociażby zwiedzanie obszarów redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem czy parków ciemnego nieba w Polsce. 

JJ Social Slider