fbpx

W dniach 14-15 września 2023r. w Toruniu na terenie Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarski Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odbędzie się 7. edycja Ogólnopolskiej Konferencji nt. Zanieczyszczenia Światłem. W tym roku działania przygotowawcze organizował komitet składający się w większości z osób wchodzących w skład Light Pollution Think Tank, czyli grupy naukowców i działaczy udzielających się z ww. tematyce pod wspólnym szyldem jako LPTT. Jest to przedsięwzięcie aktualnie finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, któremu administruje Stowarzyszenie POLARIS - OPP prowadzące Program Ciemne Niebo - Polska. VII OKZS posiada w tegorocznej odsłonie bardzo rozbudowany harmonogram wydarzeń, składający się nie tylko z licznych wystąpień naukowców, badaczy i popularyzatorów redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem, ale i szereg działań towarzyszących z tytułu odbywającego w tym samym czasie, Światowego Kongresu Kopernikańskiego.

XI Festiwal Ciemnego Nieba - dziękujemy za liczne przybycie i wspólnie spędzone chwile pod gwiaździstym niebem!

 

 

UWAGA! Nadal posiadamy jeszcze wolne teleskopy w ramach programu "De revolutionibus". Szczegóły i zasady można znaleźć na stronie: Pierwszy teleskop? Nie kupuj - weź od nas!

 

Pogodnego nieba i zapraszamy do śledzenia naszych social mediów. Kolejne aktywności już wkrótce!

XI Festiwal Ciemnego Nieba - 12-15.08.2023r. Sopotnia Wielka

XI Festiwal Ciemnego Nieba zmienia formułę z jednonocnej obserwacji przy muzyce pod gwiazdami, na dwunocną imprezę, która tym razem przypada w terminie 12-15 sierpnia 2023r. Warunki tego lata są wyjątkowo sprzyjające, gdyż jest to nie tylko długi weekend sierpniowy, podczas którego wypada maksimum "spadających gwiazd" Perseidów, ale i wydarzenie jest bardzo blisko nowiu Księżyca. Daje nam to możliwość organizowania obserwacji ciemnego nieba i warsztatów o tematyce redukcji zanieczyszczenia światłem w idealnych wręcz okolicznościach! Aby nie popełnić zeszłorocznego błędu pogodowego, zwiększamy więc szanse organizując plenerowe działania w dwie, a tak naprawdę aż trzy noce! Szczegóły programu poniżej...

 

MTCN 2023 w Sopotni Wielkiej.

MTCN 2023 w Ostoi Ciemnego Nieba w Chalinie i Izdebnie.

RudzikWiosna to czas, gdy światła w ciągu doby mamy coraz więcej. Dzień staje się zauważalnie dłuższy i na te zmiany reagują zarówno rośliny, jak i zwierzęta. Aktywności organizmów żywych na zmiany okresów światła i ciemności zarówno w ciągu doby, jak i w ciągu roku nazywamy fotoperiodyzmem. Czy zatem zanieczyszczenie światłem może w istotny sposób zaburzać percepcję dnia i nocy u zwierząt?

Jedną z pierwszych oznak wydłużającego się na wiosnę dnia jest poranny śpiew ptaków. W Polsce zwykle zaczyna się on w połowie marca. W miastach oraz w miejscach o silnym zanieczyszczeniu światłem ptaki znacząco przyspieszają swoją aktywność wokalną. Na sztuczne światło w nocy szczególnie wrażliwe są gatunki o naturalnej najwcześniejszej aktywności dobowej, tj. kos Turdus merula oraz rudzik Erithacus rubecula. Gatunki te charakteryzują duże gałki oczne, dzięki czemu potrzebują mniej światła do żerowania i bycia aktywnym. W warunkach zanieczyszczenia światłem ptaki te potrafią przyspieszyć wokalizację nawet o miesiąc, ponadto także w ciągu doby szybciej przystępują do porannego chóru niż nich pozamiejscy pobratymcy. W polskich miastach powoli normą staje się nocna aktywność wokalna ptaków już w pierwszej połowie lutego. W ośrodkach miejskich światło nie jest jedynym czynnikiem przyspieszającym aktywność – dochodzą tutaj także inne czynniki antropogeniczne, takie jak hałas czy wyższa temperatura. Natomiast badania nad wpływem zanieczyszczenia światłem na ptaki w środowiskach pozamiejskich także wykazały istotny wpływ na cykle aktywności wokalnej u ptaków.

W 2023 roku, w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika zostanie zorganizowana w Toruniu VII już w cyklu Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem. Odbędzie się ona w czasie trwania toruńskiej części obrad Światowego Kongresu Kopernikańskiego, a uczestnicy tego naukowego spotkania będą mogli dodatkowo skorzystać z wybranych wydarzeń towarzyszących Kongresowi dla uczczenia pamięci, pokazania wymiarów działalności i wpływu na kolejne pokolenia badaczy oraz przypomnienia sylwetki wybitnego uczonego i astronoma.

Wszystkie osoby zainteresowane problematyką nadmiaru sztucznego światła uzyskały nowe źródło wiedzy i narzędzie pomocne w edukacji na ten temat. Przygotowany przez członków Light Pollution Think Tank Poradnik multidyscyplinarny pt. „Zanieczyszczenie światłem. Identyfikacja i przeciwdziałanie”, to skondensowana, aktualna wiedza przekazana w przystępnej formie tekstowej i graficznej. Wśród autorów opracowania wymienić należy: prof. dr hab. Krystynę Skwarło-Sońtę z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Sylwestra Kołomańskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr inż. Annę Kołton z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, dr hab. Tomasza Ściężora z Politechniki Krakowskiej, dr inż. Przemysława Tabakę z Politechniki Łódzkiej czy mgr inż. Karolina Skorb z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN oraz innych współautorów. Jednak think-tank zrzesza znacznie szersze grono osób wywodzących się z różnych środowisk, jak uczelnie wyższe, instytuty badawczo-rozwojowe, centra nauk, organizacje pozarządowe, podmioty samorządowe czy spółki gospodarcze.
Jednym z efektów działań podjętych przez LPTT jest niniejszy Poradnik oraz wcześniejsza kampania billboardowa czy konsultacje dokumentów ustawodawczych, planistycznych itp.

Kliknij, aby dołączyć do spotkania w Zoom.

Zapraszamy na pierwszy w tym roku, trójstronny panel ekspercki z udziałem naukowców ze Słowenii, Norwegii oraz Polski, zajmujących się tematyką zanieczyszczenia sztucznym światłem i racjonalną polityką oświetleniową. Panel będzie miał charakter otwarty z możliwością zadawania pytań poprzez chat lub ustnie na koniec debaty eksperckiej (spotkanie prowadzone w języku angielskim z podstawowym tłumaczeniem na język polski poprzez program Discord). Międzynarodowy zespół poruszy tym razem dwa, następujące tematy: strefy ochronne wokół obserwatoriów astronomicznych oraz sposoby oświetlania dróg za przykładem Norwegii. Końcowym efektem będzie zebranie wspólnych rekomendacji eksperckich, związanych z redukcją nieczyszczenia sztucznym światłem. Spotkanie będzie moderować Andrej Mohar z Dark Sky Slovenia, organizacji partnerskiej projektu "Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce", finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.