fbpx

Ogólnopolskie Konferencje nt. Zanieczyszczenia Światłem

okzs logo

Założenia i cele.

 

linia pion1Celem konferencji jest przybliżenie problemu zanieczyszczenia sztucznym światłem, który w Polsce jest jeszcze mało znany.

 

Podczas konferencji pragniemy poruszyć problemy związane ze środowiskowymi, astronomicznymi i ekonomicznymi skutkami zanieczyszczenia światłem oraz zagadnienia dotyczące łagodzenia tych skutków przez odpowiednie rozwiązania w technice oświetleniowej, architekturze i urbanistyce. Rozwiązanie problemu zanieczyszczenia światłem polega na racjonalnym wykorzystywaniu oświetlania zewnętrznego uwzględniającym najnowszą wiedzę dotyczącą wpływu światła nocą na nasze otoczenie i nas samych. To zadanie wymaga współpracy specjalistów z różnych dziedzin. Naszym celem jest, aby konferencja była dla osób zainteresowanych zanieczyszczeniem światłem miejscem spotkania, dyskusji oraz wymiany wiedzy i doświadczeń. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej zapraszamy osoby związane z astronomią, ochroną przyrody, medycyną, techniką oświetleniową, architekturą, urbanistyką, przedstawicieli samorządów terytorialnych , przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony nocnego środowiska oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.

 

dr Sylwester Kołomański
Instytut Astronomiczny UWr.

 

 

Pomysłodawczynią i pierwszymi organizatorami Ogólnopolskich Konferencji nt. Zanieczyszczenia Światłem (OKZŚ) była mgr Katarzyna Tomasik wraz ze studentami z Koła Naukowego MSOŚ UW, Koła Naukowego Studentów Astronomii UW oraz Koła Naukowego Astronomów UW.

Ideą Konferencji jest jej rotacyjność lokalizacji, dzięki czemu co roku odbywa się w innym mieście i regionie kraju, prezentując dzięki temu problematykę zanieczyszczenia bądź wdrożonej już ochrony przed zanieczyszczeniem sztucznym światłem.

Za główną zasadę przyjęto, iż gospodarzem może być wyłącznie uczelnia wyższa, co koreluje z naukowym podejściem do tematu i kreuje Konferencję jako wydarzenie interdyscyplinarne. Corocznie wybierany jest komitet naukowy Konferencji jak również komitet organizacyjny, na czele którego zazwyczaj stoi przedstawiciel gospodarza OKZŚ w danym roku, a stałą rolę koordynatora ogólnopolskiego sprawuje główna pomysłodawczyni Konferencji - Katarzyna Tomasik.

Wybór miejsca kolejnej Konferencji dokonuje się kolegialnie w gronie współtwórców, dotychczasowych organizatorów jak i współorganizatorów, a propozycje jej goszczenia zgłaszane są zazwyczaj już podczas trwającej Konferencji.

Każdego roku o finansowanie Konferencji występuje w głównej mierze gospodarz wydarzenia, pozyskując środki z dostępnych źródeł publiczny jak i prywatnych (w tym także podejmuje decyzje o doborze sponsorów), a także ustala koszt uczestnictwa (opłata konferencyjna) w oparciu o kalkulacje własne i proponowany program. Stałe, coroczne wsparcie dla Konferencji bez względu na jej lokalizację zadeklarował administrator Ogólnopolskiej Akcji "1% na astronomię".

W programach Konferencji zawsze przyjmuje się tzw. część otwartą dla publiczności, czyli osób nie zgłoszonych jako uczestnicy OKZŚ, aby zwiększyć oddziaływanie wydarzenia jak i spotęgować edukację społeczeństwa w zakresie problematyki zanieczyszczenia sztucznym światłem.

Konferencjom towarzyszą czasami konkursy tematyczne oraz wycieczki branżowe, jak chociażby zwiedzanie obszarów redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem czy parków ciemnego nieba w Polsce. 

5.okzsTermin: 19-20 października 2017r.
Miejsce: Warszawa, Centrum Badań Kosmicznych PAN

Organizatorzy konferencji: Centrum Badań Kosmicznych PAN, współpraca: Stowarzyszenie POLARIS-OPP, Fundacja im. Anny Pasek OPP i inne.

Witryna: http://noc.edu.pl/

okzs logoTermin: 13-15 października 2016r.
Miejsce: Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy

Organizatorzy konferencji: Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Wrocławski, Stowarzyszenie POLARIS-OPP, Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, Politechnika Krakowska, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska.

Witryna: http://www.ur.edu.pl/wydzialy/biologiczno-rolniczy/iv-ogolnopolska-konferencja-na-temat-zanieczyszczenia-swiatlem

okzs logoTermin: 16 - 18 maja 2014
Miejsce: Wrocław, Wydział Fizyki i Astronomii

Organizatorzy konferencji: Uniwesytet Wrocławski, Koło Naukowe Studentów MSOŚ UW, Koło Naukowe Studentów Astronomii UWr, Uniwersytet Warszawski.

Witryna: http://okzs.astro.uni.wroc.pl/index.html

Termin: 25-27 września 2015
Miejsce: Kraków - Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej; Sopotnia Wielka - zajazd Śnieżka i siedziba Stowarzyszenia POLARIS-OPP; Niepołomice - siedziba Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego.

Organizatorzy konferencji: Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Politechniki Krakowskiej (PK), Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA), Stowarzyszenie POLARIS - OPP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Katedra Astronomii (UP), Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (UW), Uniwersytet Wrocławski, Instytut Astronomiczny (UWr), Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach (MOA), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (MPWiK).

Witryna: http://lightpollution.pk.edu.pl/konf2015/index.php

Sprawozdanie:

IokzsTermin: 26 kwietnia 2013 r.
Miejsce: Warszawa, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

Organizatorzy konferencji: Koło Naukowe Studentów MSOŚ UW, Koło Naukowe Studentów Astronomii UW, Koło Naukowe Astronomów UW.

 

Witryna: (już nie istnieje).

JJ Social Slider