fbpx

Archiwum

Aktywność społeczna mająca na celu przywrócenie bądź zachowanie naturalnego widoku gwieździstego nieba czy też nokturnów w parku krajobrazowym, to tylko przykłady tego, w jaki sposób można zadbać o równowagę między dniem, a nocą. Wszechobecne już oświetlenie LED i jego niska cena sprzyjają do nadmiernego oświetlania naszej przestrzeni zewnętrznej nocą, co może powodować nieodwracalne skutki tak dla nas samych, jak i fauny czy flory. Dlatego też coraz więcej krajów na świecie wdraża skuteczne narzędzia i rozwiązania prawne, aby racjonalnie oświetlać otoczenie po zmroku. W niektórych krajach inicjatywę przejęli społecznicy i środowiska instytucji bądź organizacji chcących ukazać narastającą skalę problemu zanieczyszczenia sztucznym światłem. Tak właśnie stało się w Polsce, gdzie brakuje skutecznych regulacji prawnych, a wyjątkowym dobrem okazuje się prawo do spokojnego snu niezakłóconego jaskrawo świecącą się lampą z ulicy bądź sąsiedztwa. W tym celu powoływane są miejsca, obszary, a nawet parki, gdzie podejmuje się świadome kroki w kierunku tzw. racjonalnej bądź zrównoważonej polityki oświetlenia zewnętrznego. Od pewnego czasu interesują się tym nie tylko grupy pasjonatów astronomii czy ruchy ekologiczne, ale i sołectwa, gminy czy nawet miasta. W tym celu coraz częściej staramy się pomóc i podpowiedzieć, jakie działania podjąć, aby można było mówić o tzw. skutecznej ochronie ciemnego nieba. Wśród działań zmierzających do redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem, a tym samym ochrony ciemnego nieba, wyróżnia się więc aktualnie następujące rodzaje:

okzs logoZałożenia i cele Ogólnopolskich Konferencji nt. Zanieczyszczenia Światłem w Polsce.

 

Podczas konferencji pragniemy poruszyć problemy związane ze środowiskowymi, astronomicznymi i ekonomicznymi skutkami zanieczyszczenia światłem oraz zagadnienia dotyczące łagodzenia tych skutków przez odpowiednie rozwiązania w technice oświetleniowej, architekturze i urbanistyce. Rozwiązanie problemu zanieczyszczenia światłem polega na racjonalnym wykorzystywaniu oświetlania zewnętrznego uwzględniającym najnowszą wiedzę dotyczącą wpływu światła nocą na nasze otoczenie i nas samych. To zadanie wymaga współpracy specjalistów z różnych dziedzin. Naszym celem jest, aby konferencja była dla osób zainteresowanych zanieczyszczeniem światłem miejscem spotkania, dyskusji oraz wymiany wiedzy i doświadczeń. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej zapraszamy osoby związane z astronomią, ochroną przyrody, medycyną, techniką oświetleniową, architekturą, urbanistyką, przedstawicieli samorządów terytorialnych , przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony nocnego środowiska oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.

Stowarzyszenie POLARIS - OPP oraz serwis ciemneniebo.pl w ramach Międzynarodowego Roku Astronomii 2009, serdecznie zapraszają do obszaru ochrony ciemnego nieba CN-001 - Sopotnia Wielka, na wspólne obserwacje astronomiczne...

  

 

 

4 listopada 2009 roku został utworzony Izerski Park Ciemnego Nieba(IPCN). Realizacja tego nowatorskiego w skali Europy projektu możliwa jest dzięki współpracy instytucji z Polski i Republiki Czeskiej. Jest to pierwszy na świecie transgraniczny park ciemnego nieba i zajmuje powierzchnię prawie 75 km2, po polskiej i czeskiej stronie Gór Izerskich. IPCN powstał w ramach Międzynarodowego Roku Astronomii 2009.

 

JJ Social Slider