fbpx

 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM Rybnik oraz Szkoła Podstawowa nr 20 w Rybniku zapraszają wszystkie dzieci śląskich szkół podstawowych do udziału w III Wojewódzkim Konkursie Poezji Dziecięcej "Do gwiazd jest bliżej niż krok". Przedsięwzięcie jest organizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Astronomii 2009 celem przybliżenia dzieciom i młodzieży tematyki związanej z obserwacją nieba. Uczestnicy konkursu piszą wiersze związane z tematyką astronomiczną (o dowolnej formie i objętości). Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody w postaci:  sponsorowanych "Weekendów pod ciemnym niebem w Sopotni Wielkiej", rodzinnych seansów w Planetarium Śląskim, globusów nieba, książek, koszulek, płyt DVD ze zdjęciami nocnego nieba ufundowanych przez:  Stowarzyszenie POLARIS - OPP, Planetarium Śląskie, Galerię Astrofotografii AstroExpo.pl oraz  Ogólnopolską Akcję "1% na astronomię".

CELE KONKURSU:

- popularyzacja wiedzy astronomicznej wśród dzieci
- rozwijanie twórczej wyobraźni dziecięcej
- wyłonienie utalentowanych literacko dzieci w wieku szkolnym;
- pielęgnowanie piękna języka ojczystego

ADRESACI:

Uczniowie szkół podstawowych województwa śląskiego 

ZASADY UCZESTNICTWA:

Dzieci tworzą wiersze związane z tematyką astronomiczną o dowolnej formie i objętości. Jako źródło natchnienia dla prac, poza wiedzą dzieci i ich własną obserwacją nieba, mogą posłużyć niepowtarzalne zdjęcia zamieszczone w Galerii Astrofotografii http://astroexpo.pl

Dopuszcza się nadesłanie kilku prac jednego autora (w takim przypadku każdy utwór winien być opatrzony innym godłem).

Prace opatrzone godłem (godło = pseudonim artystyczny; nie  może to być rysunek)
i notatką o kategorii wiekowej należy przesłać w 3 egzemplarzach na adres: 

 Szkoła Podstawowa nr 20
  ul. Ziołowa 3
  44-251 Rybnik
  z dopiskiem „Konkurs poezji dziecięcej”
w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2009r.
Wraz z wierszem należy przesłać zaklejoną i opatrzoną godłem kopertę, w której zamieszczone będą informacje o autorze, tj.: imię, nazwisko, wiek (klasa), adres i numer telefonu placówki oraz dane osoby, pod kierunkiem której powstał wiersz.

KRYTERIA OCENY:
 
Wiersze oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

Uczniowie klas I – III
Uczniowie klas IV – VI

Ocenie podlegać będą:
 > szczerość i  autentyczność wypowiedzi;
 > dobór środków językowych
 > kompozycja wiersza
 > związek pracy z  tematem konkursu

NAGRODY:

 Dla laureatów przewidziano dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe związane z astronomią ufundowane przez Patronów Konkursu oraz Ogólnopolską Akcję "1% na astronomię”. Są nimi: zaproszenia na sponsorowane „Weekendy pod ciemnym niebem” w Sopotni Wielkiej k/ Żywca, bilety na seanse rodzinne w Planetarium Śląskim, płyty CD z pokazem najpiękniejszych zdjęć AstroExpo 2008, globusy nieba, książki, koszulki.
O sposobie i terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatorów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Wiersze oceni komisja do 31 maja 2009r. Werdykt Jury konkursu jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone przed  5 czerwca 2009r. na stronie internetowej: www.rybnik.pl/sp20
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac bez wypłacania honorariów  autorskich oraz prawo dokonywania zmian w regulaminie.
Kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Honorowy patronat nad konkursem sprawują:

Śląskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
Beskidzki Klub Astronomiczny "Polaris" - Sopotnia Wielka
AstroExpo - Galeria Astrofotografii

JJ Social Slider