fbpx
  

 

 

4 listopada 2009 roku został utworzony Izerski Park Ciemnego Nieba(IPCN). Realizacja tego nowatorskiego w skali Europy projektu możliwa jest dzięki współpracy instytucji z Polski i Republiki Czeskiej. Jest to pierwszy na świecie transgraniczny park ciemnego nieba i zajmuje powierzchnię prawie 75 km2, po polskiej i czeskiej stronie Gór Izerskich. IPCN powstał w ramach Międzynarodowego Roku Astronomii 2009.

 

IPCN obejmuje swym zasięgiem górną, graniczną część doliny Izery oraz dolinę Jizerki wraz z otaczającymi je grzbietami górskimi. Granice parku poprowadzone są Wysokim Grzbietem Izerskim od Smrku do Wysokiej Kopy, dalej granica biegnie na południe przez Cichą Równię aż do mostu kolejowego na Izerze położonego tuż przed stacją Harrachov. Od mostu granica skręca na północny-zachód i przez Černý vrch położony w pobliżu osady Jizerka dociera na Smrk. Obszar parku jest słabo zaludniony, a zatem jest tu niewielka sztucznego światła.To z kolei przekłada się na dobrą jakość nocnego środowiska i nieba. Na izerskim niebie można zobaczyć prawie 2000 gwiazd, podczas gdy w centrach dużych miast jest to poniżej 500. Widok nieba taki jak w Górach Izerskich,niestety, staje się coraz rzadszy. Ponad połowa Europejczyków nie może zobaczyć takiego nocnego nieba z miejsca zamieszkania, a wszystko za sprawą zanieczyszczenia światłem. 

  

 

Podobnie jak inne parki ciemnego nieba istniejące na świecie, IPCN jest miejscem, które przybliża nam problem zanieczyszczenia światłem i daje możliwość obserwowania nocnego nieba pełnego gwiazd. Ponadto park ma na celu wskazywać racjonalne sposoby minimalizowania zanieczyszczenia światłem i propagować ochronę nocnego środowiska.

Tym samym dolina Izery stała się kolejnym, trzecim już miejscem w Polsce, gdzie zostały wprowadzone świadome działania na rzecz ochrony ciemnego nieba w naszym kraju. Jest to jednak projekt wyjątkowy, gdyż posiada wymiar transgraniczny. Inicjatorem jest Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Informacja w wersji PDF dla mediów:
http://www.astro.uni.wroc.pl/projekty_izerskie/park/ipcn/IPCN-dla-mediow.pdf

Oficjalna strona projektu: http://www.izera-darksky.eu/

 

JJ Social Slider