Dnia 3 grudnia 2010 powołano do istnienia słowacki Park Ciemnego Nieba (PCN) Poloniny (Park tmavej oblohy Poloniny). Uroczystość otwarcia połączona z konferencją prasową odbyła się w hotelu Vihorlat v miejscowości Snina w ramach konferencji polsko-słowackiego projektu „Karpackie Niebo”. PCN Poloniny jest czwartym parkiem ciemnego nieba w Europie i pierwszym na Słowacji. Powstał dzięki współpracy 6 organizacji słowackich.

  • Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied (Instytut Astronomiczny Słowackiej Akademii Nauk)
  • Správa NP Poloniny (Park Narodowy Poloniny)
  • Slovenský zväz astronómov amatérov (Słowacki Związek Astronomów Amatorów)
  • Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (Wydział Przyrodniczy Uniwersytetu P. J. Šafárika v Košicach)
  • Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (Słowackie Towarzystwo Astronomiczne przy Słowackiej Akademii Nauk)
  • Vihorlatská hvezdáreň v Humennom (Obserwatorium Wyhorlackie w Humennem)

 

logo Parku Ciemnego Nieba Poloniny

PCN Poloniny zajmuje obszar 485 km2 - trzeci największy PCN na świacie. Położony jest w słowackiej części Bieszczad (Bukovské vrchy) przy granicy z Polską i Ukrainą. W przyszłości planowane jest rozszerzenie parku na obszar polskiej i ukraińskiej części Bieszczad (Zachodnich) w ramach istniejącego Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie. Z tego względu ustawiane na terenie PCN Poloniny tablice informacyjne już teraz przygotowano również w języku polskim i ukraińskim (a także angielskim).

Partnerem PCN Poloniny jest polsko-czeski Izerski PCN (IPCN). Organizacje tworzące PCN Poloniny korzystały z doświadczeń IPCN. Słowacki PCN powstał na podobnych zasadach jak polsko-czeski (porozumienie kilku organizacji) i ma podobne cele:

  • przekazywać społeczeństwu wiedzę na temat zanieczyszczenia światłem i sposobach jego ograniczania
  • pokazywać piękno nocnego nieba i promować jego ochronę przed zanieczyszczeniem światłem

Dla turystów odwiedzających park będą organizowane m.in. obserwacje astronomiczne.

 

 

Więcej inforamcji:

 

 

 

 

JJ Social Slider