Amerykańscy naukowcy od dłuższego czasu zajmują się badaniem wpływu sztucznego oświetlenia na organizm ludzki. Wyniki swoich badań publikują na łamach prasy i internetu oraz dzielą się swoją wiedzą na konferencjach tematycznych. Poniżej zamieszczamy tłumaczenie sprawozdania ze spotkania poświęconego wpływowi oświetlenia środowiska i zaburzeń rytmu okołodobowego na ryzyko wystąpienia raka i innych chorób. Jest to jedynie krótkie zaznaczenie problemu, szerszych informacji należy szukać w fachowej literaturze i prasie.

 

Wydział Medycyny Społecznej, Centrum Zdrowia Uniwersytetu Connecticut, Farmington, Connecticut 06030-6325, USA

 Sprawozdanie ze spotkania: wpływ oświetlenia środowiska i zaburzeń rytmu okołodobowego na ryzyko wystąpienia raka i innych chorób

Stevens RG, Blask DE, Brainard GC, Hansen J, Lockley SW, Provencio I, Rea MS, Reinlib L.

Światło, w tym również światło sztuczne, na szereg sposobów wpływa na fizjologię i zachowanie ludzi, dlatego też może je zmieniać, jeśli nie jest odpowiednio dawkowane. Przykładem zaburzenia wywołanego światłem jest wpływ tego czynnika na organizację cyklu okołodobowego, w tym na wywołanie kilku rytmów hormonalnych. Zmiany w ilości światła, jakie działa na człowieka (np. podczas pracy w nocy lub w przypadku dalekich podróży samolotem), powodują przesunięcia w systemie okołodobowym, co prowadzi do desynchronizacji wewnętrznych rytmów, upośledzając naszą zdolność do snu i czuwania o właściwych porach oraz zaburzając procesy fizjologiczne i metaboliczne.
Światło może mieć również bezpośredni, negatywny wpływ na układ neuroendokrynologiczny, na przykład hamując syntezę melatoniny lub zwiększając produkcję kortyzolu, co może mieć nieprzewidziane, długoterminowe skutki.
Dlatego też Narodowy Instytut Nauk Zdrowia Środowiskowego zorganizował warsztaty dla różnych grup naukowców w celu rozważenia, w jaki sposób najlepiej przeprowadzić badania nad możliwymi związkami między zdrowiem i światłem. Według uczestników warsztatów, należy skupić się na trzech zagadnieniach. Pierwsze z nich to mechanizmy fototransdukcji w rytmie okołodobowym oraz procesach neuroendokrynologicznych i neurobehawioralnych. Drugie to możliwe konsekwencje fizjologiczne zaburzeń procesów okołodobowego systemu regulacji, takie jak produkcja hormonów, w szczególności melatoniny, a także dynamika rozwoju tkanki zwykłej i nowotworowej. Trzecie zagadnienie to wpływ zaburzeń fizjologicznych wywołanych światłem na prognozowanie chorób i występowanie przypadków chorobowych oraz sposoby wykorzystania zdobytej wiedzy w celu usprawnienia leczenia chorób i ich zapobiegania.
Artykuł pochodzi ze strony http://www.ncbi.nlm.nih.gov
Tłumaczenie: Izabela Figiel

JJ Social Slider