Podczas 3. Międzynarodowego Sympozjum Parków Ciemnego Nieba na wyspie Lastovo (Chorwacja), powstał ciekawy film promujący tematykę ochrony ciemnego nieba, przedstawiający cykl "rozwoju nocy" wraz ze śladami zanieczyszczenia sztucznym światłem. Autorem tej prezentacji jest Harald Bardenhagen z Niemiec, a wraz z nim Vincenz Wirth, Ehsan Mehjroo oraz Kambiz Khaleghi, którzy w ciągu kilku godzin wykonali 800 zdjęć z czasem naświetlania 30 sekund każde, używając obiektywu szerokokątnego o kącie widzenia 180°. Film zawiera opisy tłumaczone już na kilkanaście języków, wśród których znalazła się także i polska wersja w przekładzie Sylwestra Kołomańskiego.

Film ten powstał, aby podnieść świadomość znaczenia i piękna naturalnego, nocnego nieba oraz aby zachęcić do podjęcia działań na rzecz projektowania lepszego nocnego oświetlenia ulicznego i zmniejszania zanieczyszczenia światłem. Materiał można wykorzystywać bezpłatnie do działań na rzecz ochrony ciemnego nieba. Polskie wersje są pod adresem:
http://www.sterne-ohne-grenzen.de/dark-sky-video/polish

 

 

 

 Kolisty środek obrazu pokazuje całe nocne niebo aż po horyzont (brzeg okrągłego kadru). Widzimy wiele gwiazd, planetę Jowisz oraz Drogę Mleczną, które w czasie filmu powoli obracają się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Na horyzoncie widać różne zjawiska świetlne: latarki używane przez obserwatorów dla orientacji, motocykl i kilka samochodów przemieszczające się na miejscu obserwacji z zapalonymi światłami. Przy krawędzi obrazu widać do czasu do czasu ludzi, którzy stali w pobliżu aparatu przez kilka minut. Oświetlone łodzie poruszają się powoli na brzegu okrągłego kadru. Smugi światła widoczne na niebie to światła samolotów.

JJ Social Slider