fbpx

Rzeka San Pedro w południowo-wschodniej Arizonie jest domem dla prawie 45% 900 gatunków ptaków, w Stanach Zjednoczonych, w; miliony ptaków śpiewających migruje w tym wyjątkowym kierunku każdego roku. Jako ostatnia rzeka w południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych, nieposiadająca tamy, została nazwana jedną z "ostatnich wspaniałych miejsc" USA. Działalność człowieka ma uderzające i bardzo widoczne skutki dla rzeki San Pedro
- problem ten omówiono na XXIX Walnym Zgromadzeniu IAU na Hawajach. Poniżej dalsza część tłumaczenia abstraktu oraz odnośniki do oryginalnych treści.

W rezultacie, w celu ochrony i zachowania tego terenu, duża część regionu została włączona do obszaru Narodowego Rezerwatu Nabrzeża San Pedro (SPRNCA). Szczególna uwaga została skierowana na wpływ społeczeństwa, zubożenia wody, ogrodzenia i bariery graniczne, które mają wpływ na nadbrzeżną część środowiska.
Do tej pory niewiele było wiadomo na temat tego, jaki nocne światło (LAN), rozwijające się wraz ze wzrostem populacji lokalnej, może mieć wpływ na zmianę tego obszaru. Laboratorium STEM jest pionierem technik skoordynowanych lotniczych i naziemnych pomiarów światła w nocy i podjęło program, mający na celu scharakteryzowanie LAN w tym regionie. Pierwsze bazowe lotnicze badania jasności nieba przeprowadziliśmy w 2012 roku. Systemy Informacji Geograficznej (GIS) pozwalają na porównanie i korelację różnych biologicznych baz danych z danymi sieci LAN. Celem jest lepsze zrozumienie tego, jaki wpływ ma zwiększone rozpowszechnienie oświetlenia w porze nocnej na rozkład, zachowanie i cykle życia fauny i flory w tym ekosystemie.
Omawiamy pomiary bazowe, obecne programy zbierania danych oraz niektóre z konsekwencji dla poszczególnych systemów biologicznych.

Eric Craine

 

Tłumaczyła Agata Spustek na podstawie oryginału dostępnego na stronach National Optical Astronomy Observatory NOAO

Prezentacja, której dotyczy abstrakt dostępna tutaj

JJ Social Slider