Parki gwiezdne w miastach? - abstrakt z XXIX Walnego Zgromadzenia Międzynarodowej Unii Astronomicznej.

Zamek i Stare Miasto w Numberg nocą. Źródło pixaby.comKontekst ogólny
Sto lat temu, prawie nikt nie wyobrażał sobie życia bez gwiazd co noc, nawet w obszarach miejskich. Teraz, obserwacja gwiaździstego nieba jest szczególnym wydarzeniem dla mieszkańców miast.

Czy możliwa jest obserwacja gwiazd nawet w miastach? Tak, ale do tego potrzebujemy parki gwiezdne i specjalistów światła jako partnerów.

Aspekt edukacyjny
Obywatele muszą być w stanie zidentyfikować planety, gwiazdozbiory i inne ciała niebieskie w swoim miejscu zamieszkania. To część kształcenia podstawowego. Liczba ludzi żyjących w obszarach miejskich, którzy nigdy nie widzieli największych konstelacji lub ważnych gwiazd z roku na rok rośnie. Musimy zrobić coś dla naszej miejskiej społeczności.

Czym jest miejski park gwiezdny?
Miejski park publiczny, gdzie możemy zobaczyć główne konstelacje, może być uważany za miejski park gwiezdny. Mogą tam być organizowane zajęcia praktyczne, mające na celu naukę, imprezy gwiezdne, itd.

Klasyfikacja miejskich parków gwiezdnych
Propozycja klasyfikacji miejskich parków gwiezdnych na podstawie jakości nieba i liczby mieszkańców miasta: dwie kategorie:

• miejskie parki gwiezdne dla miast <100.000 mieszkańców
• metropolia parków gwiezdnych dla miast> 100.000 mieszkańców
Pięć poziomów jakości: •• 1 * Poziom = można w nich zobaczyć gwiazdy o przynajmniej 1 rzędzie wielkości gołym okiem
2 * Poziom = co najmniej 2 rzędy wielkości
3 * Poziom = co najmniej 3 rzędy wielkości
4 * Poziom = co najmniej 4 rzędy wielkości
5 * Poziom = co najmniej 5 rzędy wielkości

Gwiazda miejska, park miejski i struktura systemu oświetlenia
Ewentualna struktura miejskiego parku gwiezdnego i światła, w tym iluminacja nieelektryczna są przedstawione.

Międzynarodowa Komisja Iluminacji
Opis tej struktury, której członkowie to osoby z komisji narodowych z całego świata.

Działacze Ciemnego Nieba - specjaliści światła
Krajowe Komisje Iluminacji organizują kursy na specjalistów światła. Działacze ciemnego nieba mogą zostać specjalistami światła. Autorka pokazuje swoje doświadczenie w tym zakresie, z punktu widzenia specjalisty światła i swojej współpracy z Narodową Komisją Iluminacji w Rumunii, mającą na celu stworzenie prawa oświetlenia w Rumunii i wdrożenia elementów ochrony nieba do akredytacji specjalistycznego oświetlenia.

Valentin Grigore

 

Tłumaczyła Agata Spustek na podstawie oryginału dostępnego na stronach National Optical Astronomy Observatory NOAO

Prezentacja, której dotyczy abstrakt dostępna tutaj

JJ Social Slider