W tym artykule, prezentujemy w dużym skórcie działania podejęte w innych krajach na rzecz ochrony ciemnego nieba, które odniosły spore rezultaty zarówno na arenie rodzimych krajów, jak i zostały docenione przez międzynarodową społeczność dot. "dark sky". Warte uwagi są w szczególności inicjatywy z terenów Unii Europejskiej, czyli naszych najbliższych sąsiadów. Niestety Polska w tym zakresie, jak na razie nie ma się zbytnio czym pochwalić...

 Pierwszy Światowy Atlas Jasności Nieba Nocnego pokazuje, że efekty zanieczyszczenia światłem w Unii Europejskiej są ogromne. Odnoszą się one tylko do nocnego nieba, lecz poza tym ukazują też skalę wielu poważnych zmian w nocnym środowisku. Ponad 99 procent populacji Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych oraz około 2/3 światowej populacji żyje na obszarach, gdzie nocne niebo przekracza próg zanieczyszczenia (tzn. sztuczna jasność nocnego nieba jest większa niż 10 procent jego naturalnej jasności).

  

 

 Chorzów, 22 października 2006r.
II Kongres Organizacji Astronomicznych


Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych
i Administracji,
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwo Środowiska

obszary logoObszar CN-001: Sopotnia Wielka

Lokalizacja:
cała miejscowość Sopotnia Wielka (w gminie Jeleśnia, powiat Żywiec, woj. śląskie).

Typ i rodzaj: obszar ochrony ciemnego nieba, działania doraźne i trwałe.

Działania podjęło: Stowarzyszenie POLARIS - OPP, koordynator: Piotr Nawalkowski.

 


 

 

Istnieje wiele metod ochrony ciemnego nieba w Polsce. Każdy z nas może przyłączyć się do tej inicjatywy na swój sposób, wybierając jedną z poniższych propozycji jaką proponujemy zarówno osobom indywidualnym, jak i grupom zainteresowanych bez względu na wiek, funkcję społeczną, czy status prawny grupy:

      Problem zanieczyszczenia nocnego nieba sztucznym światłem jest problemem zupełnie nowym dla obywateli Polski. Tylko wybrane grupy społeczne jak astronomowie, ekolodzy itp. zdawały sobie sprawę od paru lat z problemu jaki dotykał coraz większe obszary naszego kraju. W latach 70 i 80 ubiegłego stulecia z racji ówcześnie obowiązującego ustroju, problem zanieczyszczenia sztucznym światłem nie był jeszcze tak znaczący. Stosowano wówczas stare, pełne osłony na latarnie oraz szerokie abażury bez powszechnie dzisiaj montowanych wypukłych kloszy w oprawach. Trudno stwierdzić czy ówczesne projekty opraw ulicznych były projektowane z myślą o ochronie ciemnego nieba, czy też był to wyłączny zbieg okoliczności podyktowany np. lepszą widocznością ludzi chodzących po ulicach, a tym samym mniejszym rozproszeniem światła na oknach domów. W małych miejscowościach i wsiach można jeszcze spotkać takie oprawy latarni ulicznych z często już nowymi żarnikami sodowych lamp wysokoprężnych.

  

 

     

Problemy ze sztucznym światłem w Polsce stają się coraz bardziej uciążliwe już nie tylko dla mieszkańców dużych aglomeracji, ale również ludzi zamieszkujących nawet małe wsie i miasteczka. Szczególnie problem ten zauważają obserwatorzy nocnego nieba oraz nocnej fauny, publikując coraz bardziej niepokojące informacje na różnorodnych forach internetowych, w fachowych periodykach, organizacjach tematycznych, przy okazji różnych imprez naukowych itp. Jednocześnie brak norm w prawie polskim regulujących zanieczyszczenie światłem w połączeniu z niewłaściwą polityką oświetlenia ulic (błędne przekonanie, że czym większa strata energii tym większe zyski dla elektrowni) spowodowały, że różne środowiska społeczne postanowiły podjąć kroki w kierunku poprawy stanu naturalnego środowiska nocnego i jakości ciemnego nieba nad Polską.

 

JJ Social Slider