przyciski2

Zadbaj o ciemne niebo!  

Przystąp do programu redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem!

Członkostwo w Programie Ciemne Niebo - Polska, to system wsparcia osób indywidualnych jak i osób prawnych w zmniejszeniu negatywnego wpływu sztucznego światła w ich najbliższej okolicy.

Jako organizacja zajmująca się tą problematyką od 2005 roku, przeszliśmy już kilkukrotnie trudne ścieżki związane z ochroną ciemnego nieba i to nie tylko w działaniach "miękkich" jak wygaszanie zbędnego oświetlenia nocą, czy zawieranie porozumień międzysektorowych, ale i w przedsięwzięciach "twardych", jak wymiana całego oświetlenia ulicznego w Sopotni Wielkiej, czy ochrona miejsc obserwacyjnych miłośników astronomii z Palowic.


W 2014 roku utworzyliśmy biuro Programu Ciemne Niebo, którego celem jest pomoc nie tylko miłośnikom astronomii, ale wszystkim osobom zainteresowanym zredukowaniem poziomu sztucznego światła w ich otoczeniu. Poprzez tą pomoc, należy rozumieć m.in. działania bezpośrednie, jak prowadzenie negocjacji wyjazdowych i zdalnych, przygotowywanie dokumentacji, kampanie informacyjne, wizytowanie miejsc, w których realizowany będzie program ochrony ciemnego nieba, poszukiwanie funduszy jak i finansowanie działań bezpośrednich, zmierzających do ograniczenia wpływu sztucznego światła i inne.

 

Do członkostwa w Programie Ciemne Niebo zachęcamy wszystkich zainteresowanych, ale w szczególności działania są przeznaczone:

 

dla osob przycisk      miłośnicy astronomii, ekolodzy, turyści, właściciele posesji 
zanieczyszczonych sztucznym światłem z sąsiedztwa itp.
       
 dla turystyki przycisk      obiekty agroturystyki, domy wczasowe, pensjonaty,
hotele, ośrodki wypoczynkowe itp.
       
dla gmin przycisk     zainteresowanych rozwojem astroturystyki oraz
ograniczeniem negatywnego wpływu zanieczyszczenia
sztucznym światłem na swoim obszarze
       
dla wykonawcow przycisk     zarówno elektrycy jak i firmy instalacyjne wykonujące
realizacje oświetlenia zewnętrznego oraz projektanci
       
dla dystrybutorow przycisk     hurtownie oświetleniowe, producenci, sprzedawcy
detaliczni oświetlenia zewnętrznego
       
dla innych przycisk    

zakłady produkcyjne, galerie handlowe, salony
i komisy samochodowe, biurowce itp.

 

 

 

wesprzyjnas logoProgram Ciemne Niebo - Polska (Dark Sky Poland), jest inicjatywą niekomercyjną, wywodzącą się z sektora pozarządowego (NGO), której administratorem jest Stowarzyszenie POLARIS - OPP nie prowadzące działalności gospodarczej. Jak każdy program społeczny wymaga więc wsparcia zewnętrznego zarówno ze strony podmiotów oraz osób prawnych jak i indywidualnych, na wzór International Dark-Sky Association. Program Ciemne Niebo od samego początku prowadzony jest przez wolontariuszy i finansowany z takich źródeł jak projekty unijne i krajowe, darowizny od osób fizycznych, wpłaty 1%, bardzo niewielkie środki samorządowe oraz sporadyczne wpływy z działalności statutowej, odpłatnej OPP administratora akcji. Dlatego też bardzo istotna jest każda wpłata od darczyńców, o którą gorąco apelujemy do wszystkich czytelników serwisu www.ciemneniebo.pl

Widzisz niebezpieczeństwo związane ze sztucznym światłem?

Potężny halogen świeci ci w okno?

         Udało ci się przekonać burmistrza do ochrony ciemnego nieba?

     Masz pomysł jak działać skuteczniej?

A może chcesz dołączyć do redakcji serwisu ciemneniebo.pl?

inne logoOprócz rezerwatów, parków i obszarów ochrony ciemnego nieba, w Polsce mamy już do czynienia z nieco mniejszą, ale równie ważną ochroną naturalnej ciemności nocy - punkty oraz miejsca z redukcją zanieczyszczenia sztucznym światłem. Punktem może być niewielki teren zlokalizowany w danej miejscowości (sołectwie) lub gminie, gdzie np. ze względu na środowisko naturalne postanowiono trwale ograniczyć emisję sztucznego światła. Mogą za tym iść zarówno trwałe i jak czasowe rozwiązania, przy czym stanowisk takich nie numerujemy w ogólnym wykazie krajowym Programu Ciemne Niebo - Polska oraz nie nanosimy na mapę ochrony, ze względu na zbyt małe oddziaływanie. Dopiero kilka punktów może utworzyć miejsce ochrony ciemnego nieba, które otrzymuje numer wg. kolejności podjętych działań na liście krajowej. Miejscem takim jest np. część miejscowości Palowice w gminie Czerwionka-Leszczyny, gdzie w ramach projektu unijnego sfinansowano modernizację kilkunastu opraw ulicznych, wokół miejsca obserwacyjnego służącego do pokazów astronomicznych i aktywności w tym zakresie lokalnej grupy pasjonatów. 

obszary logoObszary ciemnego nieba, a dokładniej obszary ochrony naturalnej ciemności nocy – to miejsca, gdzie na wybranym terenie podjęto świadome kroki w kierunku redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem (np. poprzez wymianę opraw ulicznych, systematyczne wygaszanie z tytułu obserwacji astronomicznych itp.). Ciemność nie musi być w tych obszarach idealna, ale podjęte kroki służą poprawie jakości nieba nocą lub zatrzymały nieracjonalną politykę oświetleniową. Można to przyrównać do tzw. społeczności działających na rzecz ochrony ciemnego nieba, związanych terytorialnie, często obejmujących zaludnione tereny wiejskie lub podmiejskie (za przykładem Sopotni Wielkiej), a nawet osiedla miast, gdzie podjęto świadome działania służące zmniejszeniu zanieczyszczenia sztucznym światłem. Obszar ochrony ciemnego nieba – jak sama nazwa wskazuje, jest wyznaczony na nieco większym terenie niż punkt obserwacyjny i musi być utożsamiany z co najmniej  jedną miejscowością (sołectwem) lub gminą.   

parki logoParki ciemnego nieba to miejsca, gdzie jakość naturalnej ciemności nocy jest jeszcze bardzo dobra i warto wdrożyć porozumienia bądź działania w celu jej utrzymania. W takich miejscach najistotniejszym elementem jest oznakowanie i budowanie świadomości społecznej o wyjątkowości tych terenów dla astronomii i nie tylko. Parki mogą być eksploatowane np. pod kątem astroturystyki, ale rozwój infrastruktury oświetleniowej powinien podlegać ścisłym zasadom zgodnym z ochroną ciemnego nieba (vide wytyczne na temat oświetlenia). Również prywatne instalacje powinny być zgodne z tymi normami. W Polsce jako pierwszy tego typu obszar powstał nieopodal Świeradowa-Zdroju, pn. Izerski Park Ciemnego Nieba. Realizowane są tam systematyczne warsztaty z zakresu astronomii obserwacyjnej i promowana jest astroturystyka zarówno przez inicjatorów Parku, jak i podmioty współpracujące. Powstają kolejne projekty tematyczne i odbywają się coroczne imprezy towarzyszące. 

rezerwaty logoWedług nomenklatury zagranicznej, rezerwatem ciemnego nieba nazywamy określony terytorialnie obszar, gdzie ciemne niebo jest najlepszej jakości i w celu jego zachowania tworzy się tzw. strefy buforowe, aby zupełnie zatrzymać ekspansję sztucznego światła. Zazwyczaj tereny takie powinny być niemieszkalne, ściśle połączone z rezerwatami przyrody, a oświetlenie wręcz znikome bądź żadne. To zapewniałoby zachowanie najbardziej naturalnych, nieskazitelnych warunków nocnych, gdzie wprowadzanie zewnętrznej infrastruktury oświetleniowej powinno być zakazane. Takie normy zgodne również z IDA mogłyby spełniać niektóre tereny powołanego niedawno Parku Gwiezdnego Nieba Bieszczady, gdzie możemy jeszcze doświadczyć „prawdziwej nocy”.

inne przyciskWśród bardzo wielu rodzajów oświetlenia wprowadzanego przez człowieka do środowiska naturalnego, można także wskazać przykłady nie wpisujące się do żadnej z wymienionych kategorii. Mają one bardzo marginalny wpływ na zjawisko zanieczyszczenia nocnego nieba sztucznym światłem, ale w sytuacji gdy bierzemy po uwagę np. parki czy rezerwaty ciemnego nieba w Polsce, dobrze będzie zwrócić uwagę na prawidłowe rozwiązania chroniące przed ucieczką światła ponad horyzont.

 

linia pion1Zanieczyszczenie sztucznym światłem nocnego nieba jak i okolicy, może również pochodzić od urządzeń ostrzegawczych oraz sygnalizacyjnych.

 

ostrzegawcze przyciskNajlepszym tego przykładem jest migające światło koloru żółtego na samochodach specjalnych posiadające "bańkowy" kształt rozpraszający światło także do góry, albo też znacznie przewymiarowane światła sygnalizacyjne na skrzyżowaniach posiadające nieosłonięte reflektory od góry. Te drugie są przykładem jednokierunkowego myślenia projektantów, którzy biorą jedynie pod uwagę fakt, że światła regulujące ruch na skrzyżowaniach czy przejściach dla pieszych, muszą być widoczne z jak największej odległości, czyli stosują zasadę: "czym jaśniej, tym lepiej".

JJ Social Slider