fbpx

 Great World Wide Star Count to międzynarodowa inicjatywa mająca na celu zachęcenie ludzi, by nocą wyszli z domów i policzyli gwiazdy w danym gwiazdozbiorze, które są widoczne w obrębie ich miejsca zamieszkania.  Liczenie gwiazd uświadamia ludziom w jakim stopniu niebo pod którym żyją jest zanieczyszczone przez światło.

 Samo wydarzenie polega na obserwacji pomiędzy 20 października a 3 listopada gwiazdozbioru Łabędzia (Cygnus, mapka porównawcza jasności gwiazd ) na półkuli północnej, lub Strzelca ( Sagittarius, mapka porównawcza) na półkuli południowej, ocenieniu, jaką wielkość gwiazdową magnitudo się widzi (czyli do której z mapek porównawczych pasuje widziane niebo) i złożeniu raportu  na stronie projektu.
  Dokładniejsze informacje na temat tego jak obserwować znajdują się w Activity Guide (dostępnym jak na razie w 6 językach) .
  Na stronie głównej projektu znajduje się mapa z naniesioną ostatnią setką wprowadzonych obserwacji. Po zakończeniu projektu będzie można obejrzeć wszystkie wyniki obserwacji na zamieszczonych na stronie mapkach (np.można teraz obejrzeć wyniki z 2007 roku).
  Więcej informacji na stronie głównej projektu.

JJ Social Slider