Po raz drugi urząd gminy Jeleśnia przy współpracy ze Stowarzyszeniem POLARIS - OPP, ogłasza przetarg na wymianę opraw oświetleniowych pod obszar ciemnego nieba w Sopotni Wielkiej. Powodem takiego stanu rzeczy jest unieważnienie pierwszego postępowania o wyłonienie wykonawcy dla tego nietypowego projektu. Pomimo 16 ofert jakie napłynęły w poprzednim naborze, znaczna większość składających je firm nie spełniła podstawowych zasad ochrony ciemnego nieba, przez co nie zostałby osiągnięty porządany efekt opisany w projekcie złożonym do urzędu marszałkowskiego w Katowicach. 

 

Najczęściej spotykanymi błędami w oferowanych rozwiązaniach, były oprawy, których budowa nie zapewniała całkowitego odcięcia strumienia świetlnego w górnej półsferze. Ich zastosowanie generowałoby zazwyczaj zbędne i bardzo niepożądane zanieczyszczenie sztucznym światłem pod małym kątem w tzw. strefie nadhoryzontalnej. Innym błędem było zastosowanie opraw z wypukłymi kloszami lub rtęciowego źródła światła, co nie odpowiadało warunkom przedstawionym w specyfikacji. Z przykrością należy stwierdzić, iż niestety duża ilość oferentów  nie zadała sobie zbyt wiele trudu, aby poznać nawet podstawy ochrony ciemnego nieba, przez co niejednokrotnie obce było im nawet pojęcie ULOR. Pojawiały się również przypadki rozumowania ochrony ciemnego nieba jako projektu mającego na celu wyłącznie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. 

 

Wszystkie, powyżej opisane przypadki przyczyniły się do podjęcia decyzji o ogłoszeniu nowego postępowania przetargowego, którego warunki zostały opublikowane w zeszłym tygodniu na oficjalnej stronie urzędu gminy Jeleśnia: Przetargi aktualne.

Wśród załączonych tam dokumentów znajdziemy nie tylko nowe kryteria wyboru opraw określone w specyfikacji technicznej czy samą treść ogłoszenia, ale i również rysunki pomocnicze z komentarzem, które mogą okazać się przydatne przy przygotowywaniu dokumentacji do ww. przetargu (ta sama treść opublikowana została również w jednym z ostatnich artykułów pt. Płaska szyba to nie wszystko ). W przypadku wątpliwości, oferenci mogą również zasięgnąć informacji telefonicznej w biurze Stowarzyszenia POLARIS - OPP w Sopotni Wielkiej, administrującego programem Ciemne Niebo, pod nr: 33 863-46-93. Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 12:00 do 17:00, jednak podkreślamy, iż mają one charakter czysto informacyjny. Oficjalne stanowisko projektu reprezentuje jednostka ogłaszająca przetarg, czyli urząd gminy Jeleśnia.

 

Dodatkowo w niniejszym artykule poniżej, będziemy publikować najczęściej zadawane pytania związane z niniejszym przedsięwzięciem. Oferty do przetargu można składać do 28 kwietnia 2011r., do godz. 12:00. 

 

 

 

Pytania w sprawie przetargu:

1. Co Państwo rozumieją poprzez zapłonnik elektroniczny ograniczający zużycie energii? Czy to jest to samo co elektroniczny system sterowania / statecznik elektroniczy?

W przyjętym założeniu niniejszego projektu  każda oprawa winna być wyposażona w indywidualny system sterowania mocą, jak i przekładającym się na to strumieniem świetlnym. W tradycyjnym ujęciu redukcji mocy, stosuje się magnetyczne stateczniki umożliwiające zastosowanie jednego, stałego zmniejszania poziomu oświetlania w późnych porach nocnych, np. o 40%. W naszym rozwiązaniu chcemy mieć możliwość zastosowania różnorodnej regulacji mocy (statecznik elektroniczny), sięgającej nawet do 80% wydajności oprawy. W zależności od miejsca lokalizacji oprawy (np. stojącą w szczerym polu przy drodze), można wówczas zaprogramować praktycznie na całkowite wygaszenie. Inną, oświetlającą np. główne skrzyżowanie, należy ustawić na mniejszą redukcję mocy np. tylko o 50% w późnych porach nocnych. Jest to z pewnością lepsze rozwiązanie aniżeli całkowite wygaszanie ulicznego oświetlenia, jak czyni się to w wielu miejscowościach, w tym także obecnie w Sopotni Wielkiej. Zastosowane rozwiązanie odwołuje się także do dyrektywy unijnej Energy Using Products, nawiązującej do stosowania stateczników elektronicznych w nowych projektach oświetleniowych od 2011 i 2012 roku. 

 

 

JJ Social Slider