Mamy przyjemność poinformować, że po kilku nieudanych próbach w poprzednich latach z aplikowaniem o fundusze ekologiczne na działania związane z ochroną ciemnego nieba, w końcu osiągnęliśmy sukces. Projekt pt. Norma 1 (dofinansowanie 12. Europejskiego sympozjum na rzecz ochrony ciemnego nieba w Bielsku-Białej) i Norma 2 (dofinansowanie zaplecza dydaktycznego Programu Ciemne Niebo na 2012 rok), otrzymały wsparcie ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 
 
Łączna pula dofinansowania nie przekracza kilku tysięcy złotych, jednak jest to bezprecedensowe wydarzenie w tematyce ochrony ciemnego nieba w Polsce. Po raz pierwszy Zarząd Funduszu i osoby opiniujące wnioski dotacyjne uznały ochronę ciemnego nieba jako jeden z elementów wchodzących w zakres pojęcia ekologia! To daje realne perspektywy na inne tego typu przedsięwzięcia w kraju, które skierowane byłyby na  redukcję  zanie-czyszczenia  nocnego nieba sztucznym światłem i jest to kolejny przykład na to, że o ciemnym niebie należy rozmawiać w kategoriach zasobów naturalnych, które należy chronić.
 
 Celem jednego z dofinansowanych projektów jest popularyzacja problematyki zanieczyszczenia sztucznym światłem i jego wpływie na przyrodę, człowieka i otoczenie – to cel generalny organizowanego, 12. Europejskiego Sympozjum na rzecz ochrony ciemnego nieba, odbywającego się po raz pierwszy w Polsce pod auspicjami International Dark-Sky Association EU, w dniach 13-15 września 2012r. w Bielsku-Białej.
 
Jako przedsięwzięcie o charakterze edukacyjnym, mającym wymiar międzynarodowy, przewiduje także osiągnięcie celów dodatkowych, ale równie istotnych pod względem wpływu na środowisko:
- nagłośnienie na zasadach publicity, problemu negatywnego wpływu sztucznego światła na zdrowie ludzkie, oraz zagrożeń jakie niesie dla  ekosystemów pozostających pod jego wpływem,
- zainteresowanie racjonalną polityką oświetleniową przedstawicieli JST wraz ze wskazaniem dobrych praktyk za przykładem obszarów ochrony ciemnego nieba CN-001 Sopotnia Wielka, obszaru testowego CN-001 Palowice oraz Izerskiego Parku Ciemnego Nieba CN-003,
- wymiana poglądów, informacji, doświadczeń i nawiązanie międzynarodowych kontaktów umożliwiających nawiązanie współpracy w zakresie ochrony ciemnego nieba,
- zwrócenie uwagi firmom oświetleniowym na niedobór produktów oferujących zachowanie zasady ULOR=0,0% przy projektowaniu urządzeń typu oprawy uliczne, parkowe, architektoniczne, stadionowe itp.
- ukazanie bezpośredniego związku pomiędzy redukcją zanieczyszczenia górnej półsfery sztucznym światłem , a redukcją zanieczyszczeń w postaci emisji CO2 oraz wynikających z tego korzyściach ekonomicznych.
 
 
Rezultatem pokonferencyjnym będzie m.in. bardzo ważny aspekt w postaci zrozumienia roli człowieka w kształtowaniu nocnego krajobrazu środowiska naturalnego i że nie wystarczy – jak to się wydaje wielu ekologom – po prostu wyłączyć wtyczki...  Udział w konferencji różnych środowisk i prezentacja wielorakich metod aktywnego nauczania i prowadzenia zajęć w terenie pod tym kątem, udoskonali dodatkowo własny warsztat metodyczny pozostałych odbiorców. Równie ważnym rezultatem pokonferencyjnym jest poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska pod kątem redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem. Obecność na konferencji międzynarodowego gremium naukowców znających temat od dawna,  będzie wyjątkową szansą dla polskiego środowiska naukowców do zdobycia lub udoskonalenia umiejętności obserwowania i analizowania zjawisk przyrodniczych, prowadzenia własnych badań nad środowiskiem nocy itp.
 

 


 

JJ Social Slider