fbpx

Od początku września 2015r. ruszyły warsztaty wyjazdowe Programu Ciemne Niebo w ramach projektu "Wirtualne obserwatorium ciemnego nieba na wyciągnięcie ręki w ramach Międzynarodowego Roku Światła 2015", realizowanego przez Związek Gminy Regionu Kutnowskiego i Stowarzyszenie POLARIS - OPP jako partnera wiodącego. W trakcie jesiennego tournee w woj. łódzkim przeprowadzone zostanie aż 15 warsztatów związanych z zanieczyszczeniem sztucznym światłem oraz dodatkowa impreza otwarta w Kutnie poświęcona m.in. zagadnieniu astronomii obserwacyjnej. W ramach projektu wydane zostały także gadżety tematyczne oraz praktyczna broszura nt. problemu i metod redukowania zanieczyszczenia sztucznym światłem pt. ...

zacznij sciemniac

 

 

Projekt składa się z kilku działań:
1. Warsztaty pn. "Piknik z astronomią" to 15 jednodniowych warsztatów terenowych prowadzonych na obszarze Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. Warsztaty będą prowadzone przez specjalistów z Programu Ciemne Niebo przy użyciu Namiotu Wirtualnego Obserwatorium Ciemnego Nieba. Namiot ten ma średnicę ponad 6m i wysokość ok. 4m pozwalającą zmieścić do 25 osób. Szacuje się, że w warsztatach weźmie udział około 2250 osób. Każdy dzień warsztatów składa się z 6 godzin pokazów z przerwami technicznymi. Warsztaty prowadzone w namiocie WOCN mają spełniać aktywną funkcję poznawczą problematyki zanieczyszczenia sztucznym światłem, a nie wyłącznie bierna projekcję jak to ma miejsce w typowych planetariach. Warsztaty dydaktyczne z ekologii nocy pod namiotem prowadzone będą zawsze żywym słowem odpowiednio przygotowanego prelegenta tak, aby zainteresować również najmłodszych uczestników. Będzie można dowiedzieć się jak poprawić bezpieczeństwo na drogach dzięki lepszemu doświetleniu ulic poprzez zastosowanie specjalnych opraw latarni z płaskimi szybami, ukierunkować promienie światła, tak aby nie oślepiało okien domów czy wyjeżdżających z ciemności kierowców. Przy okazji jak zgodnie żyć z naturą nie zakłócając nocnych ekosystemów roślin i zwierząt. Zdobyte przez ten projekt doświadczenia oraz efekty posłużą głównie do zainteresowała tematyka racjonalnej polityki oświetleniowej i szeroko pojętej ochrony ciemnego nieba.
2. Konkurs fotograficzny z nagrodami pt. „Schwytać światło”, dla mieszkańców z terenu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego z ukierunkowaniem na uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli. Przewiduje się 12 nagród oraz 4 wyróżnienia, a zdjęcia dostarczone w ramach konkursu posłużą do stworzenia internetowej galerii prac.
3. Przewodnik pt. „Zacznij ściemniać” – to przygotowany wspólnie z autorami Programu Ciemne Niebo - Polska, pisany prostym językiem przewodnik drukowany o tematyce ekologicznej z głównym naciskiem na problem zanieczyszczenia światłem, a także jak zmienić nawyki, jak unikać niepotrzebnego stosowania sztucznego oświetlenia. Nakład 5000 szt.
4. Świeć przykładem „Bądź widoczny” – to działanie uzupełniające, w którym duży nacisk kładzie się na poprawę bezpieczeństwa i widoczności na drogach dla najmłodszych uczestników ruchu. W ramach projektu będą zakupione odblaski w postaci opasek na rękę i będą one rozdawane wszystkim odwiedzającym warsztaty.

Patrząc na pożytek społeczny wynikający bezpośrednio z realizacji projektu, trzeba przede wszystkim wskazać skuteczność już istniejących rozwiązań, aby ludzie mogli uwierzyć w ich przydatność. Światło jest elementem, który jest niezwykle ważny w życiu człowieka. Pozwala mu widzieć, a zmysłem wzroku odbierane jest ponad 80% bodźców z otoczenia. Brak światła lub jego niewystarczająca ilość może doprowadzić do m.in. depresji i tym samym pojawia się pytanie, czy sprawniejsza i bardziej racjonalna gospodarka sztucznym światłem może poprawić stan zdrowia człowieka i jego otoczenia? Niestety zmiana nawyków mieszkańców nie należy do prostych, trwa latami, lecz w projekcie przybliżone są aspektów dotąd mało znane takie jak - Ochrona Ciemnego Nieba.

ZGRK projekt stopka

JJ Social Slider