Działania w Polsce

 W okresie wakacyjnym zanotowano wzrastające zainteresowanie mediów problemem Ciemnego Nieba. Tylko w sierpniu w prasie ukazały się dwa artykuły na ten temat - najpierw, 8 sierpnia 2008 w Dzienniku Zachodnim, następnie 11 sierpnia  w dodatku katowickim Gazety Wyborczej.

 W Poznaniu w ramach projektu modernizacji ulicy Głogowskiej jest wprowadzany system inteligentnego oświetlenia ulicznego. Nowe  oświetlenie należy do najnowocześniejszych na świecie,  istotnie różni się od dotychczas stosowanego.

W kwietniu bieżącego roku w bezpłatnej gazecie studenckiej "Info Student" wydawanej w miastach: Kraków, Katowice, Bielsko-Biała, Oświęcim, Częstochowa oraz Wrocław, pojawił się artykuł Julii Thamm pt. "Kto kradnie rozgwieżdżone niebo?".

W owym artykule autorka zwróciła szczególną uwagę na powszechność problemu - fakt, iż 99% populacji Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych żyje na obszarach gdzie zanieczyszczenie światłem wynosi ponad 10%. Artykuł skupia się jednak na tym, że niewielu ludzi w Polsce jest świadomych problemu zanieczyszczenia światłem i dlatego należy go upowszechnić. Gratulujemy autorce zaangażowania w sprawę!

 Kolejną propozycją wakacyjnego odpoczynku połączonego z astronomią i ochroną ciemnego nieba zarazem, jest sierpniowy zjazd MULTIASTRO 2008 organizowany również w miejscowości Sopotnia Wielka, jednak tym razem o charakterze typowego obozu astronomicznego dla miłośników obserwacji nocnego nieba. Zjazd ten cechuje się różnorodną tematyką zajęć i bardzo urozmajconą ofertą wypoczynkową co w połączeniu z chronionym ciemnym niebem na tym obszarze, stanowi interesującą propozycję wakacyjną zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych miłośników astronomii.

 W dniach 19-29 lipca 2008r. w miejscowości Sopotnia Wielka (Beskid Żywiecki), gdzie m.in. chronione jest ciemne niebo do obserwacji astronomicznych, odbędzie się 2. Letnia Szkoła Astrokoordynatorów organizowana przez Stowarzyszenie POLARIS - OPP. Zjazd ten ma na celu popularyzację astronomii i nauk pokrewnych wśród społeczeństwa, a także podejmowanie działań na rzecz ochrony ciemnego nieba w Polsce. Dodatkowo udział w nim jest całkowicie bezpłatny gdyż uczestnicy mogą liczyć na pełną refundację kosztów udziału (np. zakwaterowanie, koszty podróży, diety itp.) oraz w przypadku zadań specjalnych – wynagrodzenie za prowadzone działania projektowe.

JJ Social Slider