przyciski2

Zadbaj o ciemne niebo!

Zapisz się do programu redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem!

Bardzo często miłośnicy astronomii kupując nawet najlepszy teleskop do obserwacji nocnego nieba, wykorzystują go raptem tylko kilka razy w ciągu roku... Wielokrotnie bowiem nieprawidłowe oprawy uliczne, lampy parkowe iluminacja budynków czy halogen w sąsiedztwie, uniemożliwiają prowadzenie nocnych obserwacji astronomicznych z miejsca swojego zamieszkania. Często latarnie uliczne skierowane są prosto w okna, balkony czy werandy obserwacyjne, a coraz częściej jest to problem dotykający już nie tylko mieszkańców dużych miast czy miejscowości, ale i niewielkich wsi czy przysiółków.

Obserwatorzy zmuszeni są transportować swój sprzęt z dala od domu, w miejsca osłonięte od bezpośredniego wpływu sztucznego światła, coraz rzadziej praktykując tym samym swoją pasję. Wykonują sesje astronomiczne tylko podczas zlotów i wyjazdów do coraz dalszych miejsc, gdzie jest mniej tego typu opraw, ale problem zanieczyszczenia nocnego nieba z roku na rok wzrasta... Nasuwa się więc pytanie:

Jak długo można uciekać od światła?

zaglebie obserwacja

Jeszcze 15 lat temu było widać Drogę Mleczną gołym okiem w miejscach, w których kolejne, młode pokolenie już dzisiaj jej nie dostrzeże. Każdego roku w Polsce przybywa opraw ulicznych i nawet takie miejsca jak Bieszczady czy Pojezierze Mazurskie nie są odporne na ekspansję nieprawidłowych źródeł sztucznego światła. Brakuje regulacji prawnych, istnieje ogromna nieświadomość społeczna tego problemu, a samorządy często bagatelizują ten problem lub nawet działają na przekór, utożsamiając mylnie niekontrolowany blask sztucznego światła z czymś dobrym, co pomaga mieszkańcom i jest symbolem rozwoju. Tymczasem warto uświadomić sobie jak negatywny wpływ ma złe oświetlenie i to nie tylko na astronomię...

astronomia logo  ekologia logo  ekonomia logo 
 bezpieczenstwo logo  zdrowie logo  estetyka logo

Można działać samemu, jednak przedtem trzeba sobie zadać kilka podstawowych pytań:

Jak rozpocząć działania o zmniejszenie emisji sztucznego światła?

Czy wiem jakie pisma i gdzie złożyć?

Czy wiem, kto jest zarządcą nieprawidłowego oświetlenia?

Czy jestem w stanie stawiać się na rozmowy i spotkania z samorządowcami, przedsiębiorcami, mieszkańcami etc.?

W jaki sposób ich przekonać?

Jakie rozwiązania należy zaproponować w zastępstwie złego oświetlenia?

Które oprawy oświetleniowe na polskim rynku są właściwe?

Co zrobić, gdy spotkamy się z odmową i brakiem zrozumienia problemu?

Skąd wziąć fundusze na wymianę nieprawidłowych opraw?

Jak osiągnąć cel w pojedynkę?

Czy mam na to czas?

LEDA wymianaNa większość z tych pytań odnajdziemy odpowiedź na stronach niniejszego serwisu lub uzyskamy dodatkowe informacje za pośrednictwem poczty e-mail pisząc na adres Programu Ciemne Niebo. Każdy przypadek postaramy się przeanalizować i nigdy nie odmówimy porad jak działać w ochronie ciemnego nieba.

Można jednak działać skuteczniej razem...

Jako organizacja zajmująca się tą problematyką od 2005 roku, przeszliśmy już kilkukrotnie trudne ścieżki związane z ochroną ciemnego nieba i to nie tylko w działaniach "miękkich" jak wygaszanie zbędnego oświetlenia nocą, czy zawieranie porozumień międzysektorowych, ale i w przedsięwzięciach "twardych", jak wymiana całego oświetlenia ulicznego w miejscowości, czy ochrona miejsc obserwacyjnych miłośników astronomii.

Czas więc wykorzystać to doświadczenie i dlatego też w 2014 roku utworzyliśmy biuro Programu Ciemne Niebo, którego celem jest pomoc nie tylko miłośnikom astronomii, ale wszystkim osobom zainteresowanym zredukowaniem poziomu sztucznego światła w ich otoczeniu.

 

 


 

Aktualnie proponujemy następujące benefity uzależnione od wysokości wpłacanej składki programowej:

poziom 1Poziom podstawowy  (składka 10zł. na miesiąc):

 • otrzymywanie okresowego newslettera nt. działań Programu Ciemne Niebo,
 • dostęp do zawartości serwisu www.ciemneniebo.pl lub do bazy danych tylko dla użytkowników zrzeszonych,
 • otrzymanie jednorazowej paczki (pakietu) materiałów informacyjnych i popularyzatorskich na temat ochrony ciemnego nieba,
 • bezpłatny udział w VI Festiwalu Ciemnego Nieba (wymagany roczny staż lub opłacona składka na 10 m-cy z góry),
 • refundacja 10% opłaty za udział w Ogólnopolskiej Konferencji nt. Zanieczyszczenia Światłem (wymagany roczny staż).

poziom 2Poziom średni (składka 50zł. na miesiąc):

 • otrzymywanie okresowego newslettera nt. działań Programu Ciemne Niebo,
 • dostęp do zawartości serwisu www.ciemneniebo.pl lub do bazy danych tylko dla użytkowników zrzeszonych,
 • otrzymanie jednorazowej paczki (pakietu) materiałów informacyjnych i popularyzatorskich na temat ochrony ciemnego nieba oraz uzupełnianie ich o nowe publikacje,
 • otrzymanie bezpłatnego, drukowanego egzemplarza Biuletynu POLARIS, w którym publikowane są artykuły i informacje na temat ochrony ciemnego nieba,
 • refundacja 50% opłaty za udział w dorocznych Festiwalach Ciemnego Nieba (wymagany roczny staż),
 • refundacja 20% opłaty za udział w Ogólnopolskiej Konferencji nt. Zanieczyszczenia Światłem (wymagany roczny staż),
 • uczestnictwo w programie bezpośredniej redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem w miejscu zamieszkania zrzeszonej osoby:
      > wsparcie prawne i merytoryczne starań w zakresie ochrony ciemnego nieba,
         (po półrocznym stażu):
      > jedna wizyta monitorująca stan oświetlenia w jednym miejscu w ciągu roku wraz z...
      > możliwością poprowadzenia spotkania informacyjnego dla mieszkańców / samorządu,
         (po rocznym stażu):
      > wpisanie na listę modernizacji oświetlenia ze środków zewnętrznych, np. Astroprocent.


poziom 3Poziom wysoki (składka 100zł. na miesiąc):

 • otrzymywanie okresowego newslettera nt. działań Programu Ciemne Niebo,
 • dostęp do zawartości serwisu www.ciemneniebo.pl lub do bazy danych tylko dla użytkowników zrzeszonych,
 • otrzymanie jednorazowej paczki (pakietu) materiałów informacyjnych i popularyzatorskich na temat ochrony ciemnego nieba oraz uzupełnianie ich o nowe publikacje,
 • otrzymanie bezpłatnego, drukowanego egzemplarza Biuletynu POLARIS, w którym publikowane są artykuły i informacje na temat ochrony ciemnego nieba,
 • refundacja pełnej opłaty za udział w dorocznych Festiwalach Ciemnego Nieba (wymagany roczny staż),
 • refundacja 30% opłaty za udział w Ogólnopolskiej Konferencji nt. Zanieczyszczenia Światłem (wymagany roczny staż),
 • uczestnictwo w programie bezpośredniej redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem w miejscu zamieszkania zrzeszonej osoby:
      > wsparcie prawne i merytoryczne starań w zakresie ochrony ciemnego nieba,
         (po półrocznym stażu):
      > dwie wizyty monitorujące stan oświetlenia w jednym miejscu w ciągu roku wraz z...
      > możliwością poprowadzenia spotkań informacyjnych dla mieszkańców / samorządu,
         (po rocznym stażu):
      > wpisanie na listę do modernizacji oświetlenia ze środków zewnętrznych, np. Astroprocent,
      > automatyczny przydział 2szt. lamp chroniących ciemne niebo na rok (modele do ustalenia).


poziom 4 Poziom specjalny (składka 500zł. na miesiąc):

 

 • otrzymywanie okresowego newslettera nt. działań Programu Ciemne Niebo,
 • dostęp do zawartości serwisu www.ciemneniebo.pl lub do bazy danych tylko dla użytkowników zrzeszonych,
 • otrzymanie jednorazowej paczki (pakietu) materiałów informacyjnych i popularyzatorskich na temat ochrony ciemnego nieba oraz uzupełnianie ich o nowe publikacje,
 • otrzymanie bezpłatnych egzemplarzy periodyków drukowanych jak Biuletyn "POLARIS", "Urania - Postępy Astronomii", "Astronomia", "Dzikie Życie", "Wiedza i Życie" itp. w których publikowane są artykuły na temat ochrony ciemnego nieba,
 • refundacja pełnej opłaty za udział w dorocznych Festiwalach Ciemnego Nieba (wymagany roczny staż),
 • refundacja 50% opłaty za udział w Ogólnopolskiej Konferencji nt. Zanieczyszczenia Światłem (wymagany roczny staż),
 • uczestnictwo w programie bezpośredniej redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem w miejscu zamieszkania zrzeszonej osoby:
      > reprezentacja prawna, merytoryczna i organizacyjna starań w zakresie ochrony ciemnego nieba,
         (po półrocznym stażu):
      > cztery wizyty monitorujące stan oświetlenia w jednym miejscu w ciągu roku wraz z...
      > możliwością poprowadzenia spotkań informacyjnych dla mieszkańców / samorządu,
         (po rocznym stażu):
      > pomoc w złożeniu wniosku o środki zewnętrzne na modernizację oświetlenia (do kilkudziesięciu punktów),
      > automatyczny przydział 5szt. lamp chroniących ciemne niebo na rok (modele do ustalenia).

 

 

Pobierz deklarację >>>                          pobierz PDF                         pobierz DOC

JJ Social Slider