obszary logoObszar CN-001: Sopotnia Wielka

Lokalizacja:
cała miejscowość Sopotnia Wielka (w gminie Jeleśnia, powiat Żywiec, woj. śląskie).

Typ i rodzaj: obszar ochrony ciemnego nieba, działania doraźne i trwałe.

Działania podjęło: Stowarzyszenie POLARIS - OPP, koordynator: Piotr Nawalkowski.

 


 

 

Świadomie wdrożona ochrona ciemnego nieba:
Pierwsze działania podjęto jeszcze w latach 90-tych, kiedy to członkowie ówczesnego Klubu Astronomicznego „Polaris” wynegocjowali z lokalnym samorządem, najpierw okazjonalne, a później już systematyczne wygaszanie oświetlenia późną porą nocną, w celu zachowania lepszej jakości ciemnego nieba. Zawarto umowę z urzędem gminy Jeleśnia oraz za zgodą sołectwa wsi Sopotnia Wielka o czasowym wygaszaniu oświetlenia ulicznego (łącznie 42 oprawy) na obszarze, w którym prowadzi się zespołowe obserwacje astronomiczne. Całorocznie od 2002 roku w godz. 0:00 do 4:00. Przeprowadzono lokalną kampanię informacyjną oraz wykazano pozytywne rezultaty ekonomiczne oraz społeczne z udziałem młodzieży oraz samorządu. Było to jednak rozwiązanie doraźne oparte wyłącznie na stałych ustawieniach zegarów astronomicznych i dopiero zawarte porozumienia międzysektorowe z 2009 i 2011 roku, dały realne efekty redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem. Jak dotąd ochroną objęto miejscowość Sopotnia Wielka, gdzie wymieniono ponad 150 opraw ulicznych, oświetlenie parkingu przy miejscowym kościele jak również zmodernizowano kilka przydomowych halogenów przez lokalnych mieszkańców. Docelowo trwają starania o włączenie do obszaru CN-001 Żywieckiego Parku Krajobrazowego w okolicach masywu Pilska wraz z częścią gminy Ujsoły i Węgierska Górka, zgodnie z granicami obszaru Natura2000.

 

Czytaj więcej o ochronie ciemnego nieba w tym miejscu:

Wymiana oświetlenia ulicznego w Sopotni Wielkiej.

Otwarcie obszaru ochrony ciemnego nieba CN-001.

Sopotnia Wielka - etap IV.

Festiwale Ciemnego Nieba.

 

JJ Social Slider