obszary logoObszar CN-005: Ostoja Ciemnego Nieba

Lokalizacja: sołectwa Izdebno oraz Chalin w gminie Sieraków, powiat międzychodzki, woj. wielkopolskie.

Typ i rodzaj: obszar ochrony ciemnego nieba, działania "miękkie".

Działania podjęli: Tomasz Zaraś - Izdebno, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, Przeźmierowskie Obserwatorium Astronomiczne, Stowarzyszenie POLARIS-OPP, Urząd Miejski w Sierakowie, sołectwa Izdebno oraz Chalin i inni.

Koordynator: Tomasz Zaraś.


 

Izdebno foto

 

Świadomie wdrożona ochrona ciemnego nieba:
Od 2012 roku na terenie miejscowości Izdebno rozpoczęły się starania o zachowanie nocnego waloru okolic Puszczy Noteckiej, jakim jest ciemne niebo pełne gwiazd. Inicjatorem działań był jeden z mieszkańców i pasjonat astronomii zarazem - Tomasz Zaraś, członek PTMA oraz POA. Skupił on wokół siebie kilka osób (zarówno lokalnych jak i zamiejscowych), którzy stali się inicjatorami działań zmierzających do objęcia Izdebna ochroną ciemnego nieba do obserwacji astronomicznych jak i rozwijania astroturystyki. W 2013 roku zorganizowano lokalną konferencję na temat ciemnego nieba w regionie, na którą przybyli mieszkańcy, władze samorządowe, pasjonaci astronomii oraz działacze Programu Ciemne Niebo Stowarzyszenia POLARIS - OPP. Efektem tego spotkania stała się inicjatywa społeczna mająca na celu utworzenie Ostoi Ciemnego Nieba w gminie Sieraków. Końcem 2013 roku złożono do urzędu miasta Sieraków dokumenty w postaci umowy międzysektorowej, które spotkały się ze wstępną akceptacją ze strony JST. Jednocześnie w styczniu 2014 roku samorząd wystąpił z propozycją objęcia czynną ochroną ciemnego nieba sołectw Izdebno oraz Chalin, gdzie montowane są tylko oprawy oświetlenia ulicznego spełniające zasady ULR=0%. W 2017 roku w sołectwie Chalin otwarto publicznie dostępne obserwatorium astronomiczne.

 

Czytaj więcej o ochronie ciemnego nieba w tym miejscu:

Fanpage Ostoi Ciemnego Nieba w Izdebnie.

Artykuł w "Tygodniu Międzychodzko-Sierakowskim".

Artykuł Tomka Zarasia o ciemnym niebie.

Publikacja w serwisie PTA Orion.

 

 

JJ Social Slider