ciemneniebo.pl    

lg26okzs

Mamy przyjemność poinformować, że po dwóch latach przerwy, reaktywowana została Ogólnopolska Konferencja nt. Zanieczyszczenia Światłem, której 6. edycja odbędzie się w dniach 24-25 września 2021r. w Łodzi (w wersji hybrydowej). Gospodarzem tym razem będzie Politechnika Łódzka, a organizatorem głównym jest Polskie Towarzystwo Astronomiczne, które współpracuje w tym zakresie z takimi partnerami jak Stowarzyszenie Elektryków Polskich o/Łódź oraz Stowarzyszenie POLARIS - OPP i Akcja Astroprocent.pl Program Ciemne Niebo i nasz portal objął konferencję patronatem medialnym. Konferencja odbędzie się na terenie centrum naukowego EC1, ale w ramach pozyskanego dofinansowania ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach grantu Doskonała Nauka, zapewniona będzie obsługa on-line wszystkich wystąpień konferencyjnych, a więc będzie to pierwsza edycja konferencji OKZŚ, w której możliwy jest udział całkowicie zdalny i to w dodatku bezpłatnie!  Trzeba się jednak spieszyć ze zgłoszeniami...

 

 

 

Odbywająca się cyklicznie od 2013 roku, Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem poświęcona jest problemowi wpływu sztucznego oświetlenia na nasze otoczenie i na nas samych. Poniżej przedstawiamy naukowe tło i cele konferencji oraz tematy, które są w jej trakcie poruszane.


Sztuczne oświetlenie stanowi jeden z najłatwiej dostrzegalnych elementów postępu naukowo-technicznego. Stało się nieodłącznym elementem życia we współczesnym świecie i znacząco zmieniło wzorce aktywności, które podejmujemy każdego dnia. Dzięki udoskonalaniu sztucznego oświetlenia zwiększały się możliwości rozszerzenia aktywności, które można podejmować w nocy. Obecnie elektryczne światło umożliwia po zmroku m.in. bezpieczne poruszanie się, pracę a także aktywny wypoczynek. Pozwala również wizualnie kształtować nasze otoczenie, co może pozytywnie wpływać na to jak je postrzegamy. Światło elektryczne jest jednym z czynników umożliwiających funkcjonowanie nowoczesnych społeczeństw w trybie 24/7.


Jak wiele ludzkich wynalazków, tak również sztuczne oświetlenie niesie ze sobą niepożądane skutki uboczne. Dzięki badaniom naukowym prowadzonym w wielu dziedzinach, coraz lepiej znamy negatywne skutki używania sztucznego światła w nocy. Wiemy, że światło to stanowi m.in. jeden z elementów antropopresji, zaburza procesy zachodzące w ludzkim organizmie i jest przyczyną degradacji nocnego nieba. Ze względu na negatywne skutki powodowane przez sztuczne światło, zdefiniowano nową formę zanieczyszczenia środowiska naturalnego - zanieczyszczenie światłem (light pollution). Zagadnienie to znane jest też pod nazwą artificial light at night (ALAN).

 

DSC 0325 Medium

Problemy powodowane przez sztuczne światło pogłębiane są przez nieracjonalne jego wykorzystywanie, jakość i stan techniczny instalacji oświetleniowych oraz głęboko zakorzenioną w ludzkiej naturze irracjonalną niechęć do ciemności.
Zanieczyszczenie światłem jest problemem stale narastającym w skali globalnej. Szczególnie silnie przejawia się ono w krajach rozwiniętych i szybko rozwijających się. W Europie jednym z krajów o największym tempie wzrostu tej formy zanieczyszczenia środowiska jest Polska.


Istnieje coraz pilniejsza potrzeba ograniczenia zanieczyszczenia światłem poprzez redukcję skutków ubocznych wykorzystania sztucznego światła, przy jednoczesnym zachowaniu jego zalet jako niezbędnego elementu współczesnej cywilizacji. Osiągnięcie tego celu wymaga współpracy wielu dziedzin nauki i techniki - od badań podstawowych po badania stosowane i wdrożeniowe. Jednak interdyscyplinarna współpraca naukowa to nie wszystko. Wyniki badań naukowych muszą być przełożone na naszą codzienność przez odpowiednie przepisy prawne, rozwiązania techniczne i, co niezwykle ważne, podnoszenie świadomości społecznej.

 

Ambitnym celem Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem (OKZŚ) jest synergiczne połączenie wyżej wymienionych elementów niezbędnych do rozwiązania problemu zanieczyszczenia światłem w Polsce. Konferencja OKZŚ jest miejscem spotkania, dyskusji, inspiracji oraz wielokierunkowej wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi dziedzinami i działaniami związanymi ze sztucznym światłem i jego oddziaływaniem na otoczenie. Tematyka konferencji obejmuje m.in.:

 • wpływ zanieczyszczenia światłem na funkcjonowanie organizmów żywych,
 • oddziaływanie światła nocą na psychikę i fizjologię człowieka,
 • skutki degradacji nocnego nieba dla astronomii i kultury,
 • obserwacyjne i teoretyczne metody oceny poziomu zanieczyszczenia światłem,
 • rozwój technologii oświetleniowych wspierających redukcję zanieczyszczenia światłem,
 • prawne metody ograniczania zanieczyszczania światłem,
 • strategie w urbanistyce i architekturze sprzyjające lepszemu wykorzystaniu sztucznego światła,
 • funkcja praktyczna i estetyczna oświetlenia w przestrzeni publicznej,
 • ochrona ciemności jako istotnego elementu środowiska naturalnego,
 • ekonomiczne skutki zanieczyszczenia światłem,
 • ciemne nocne niebo jako fundament turystyki astronomicznej,
 • społeczna świadomość problemu zanieczyszczenia światłem.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy osoby związane z ekologią, biologią, ochroną przyrody, medycyną, astronomią, techniką oświetleniową, architekturą, urbanistyką, przedstawicieli samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony nocnego środowiska oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.

 

Zgłoszenia i strona konferencji: www.noc.edu.pl

 

Stały Komitet Naukowy OKZŚ

 

Osoba

Instytucja

dr Sylwester Kołomański

Uniwersytet Wrocławski

dr inż. Anna Kołton

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

dr Andrzej Kotarba

Centrum Badań Kosmicznych PAN

mgr Piotr Nawalkowski

Stowarzyszenie POLARIS-OPP

prof. Krystyna Skwarło-Sońta

Uniwersytet Warszawski

dr hab. Tomasz Ściężor

Politechnika Krakowska

dr Przemysław Tabaka

Politechnika Łódzka

 

 

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.