ciemneniebo.pl    

Rozświetlenie nieba – nocna łuna na nieboskłonie nad naszymi miastami i wioskami czy tez oślepienie - nieprzyjemna jaskrawość źródła światła na ciemnym tle oraz oświetlenie z sąsiedztwa – rozsył światła poza granice oświetlanego obszaru, to formy uciążliwego światła, które mogą spowodować niedogodności dla innych ludzi jak i przyrody oraz marnowanie pieniędzy i energii elektrycznej, co w rezultacie powoduje niepotrzebną emisję gazów cieplarnianych.


linia pion1Zwiększenie naturalnej ilości światła w środowisku nocnym spowodowane przez stosowanie sztucznego światła, stanowi rzeczywiste zanieczyszczenie.

„Zanieczyszczenie” oznacza „zmniejszenie czystości środowiska” ( → Słownik Mc Graw Hill Scie. Tech.). Zanieczyszczenie świetlne oznacza „zanieczyszczenie światła”: zanieczyszczenie światła naturalnego przez światło stworzone przez człowieka.

 


Termin „zanieczyszczenie światłem” używany jest od wielu lat, lecz w większości przypadków odnosi się do degradacji ludzkiego widzenia nocnego nieba. Należy wyjaśnić, iż jest to „astronomiczne zanieczyszczenie światłem”, gdy gwiazdy i inne ciała niebieskie są rozmywane przez światło skierowane lub odbijane ku górze. Ten fenomen na szeroką skalę, z setkami tysięcy źródeł światła przyczyniającymi się do rosnącej iluminacji nieba; światło odbite z nieba nazywane jest „łuną nieba”. Sztuczne światło, które zmienia naturalne wzorce światła i ciemne ekosystemy, określamy jako „ekologiczne zanieczyszczenie światłem”. W 1985 roku zaproponowano (Verheijen) termin „fotozanieczyszczenie” do określania „sztucznego światła mającego niekorzystny wpływ na dziką przyrodę”.

Obecnie rozróżnia się kilka rodzajów zanieczyszczenia sztucznym światłem, gdzie cztery główne są najbardziej odczuwalne i często ze sobą ściśle powiązane:


Łuna miejskiego nieba / sztuczny brzask / smog świetlny – łuna światła na niebie nad zamieszkałymi obszarami.

smog swietlnyŚwiatło niepożądane / zabłąkane – światło padające w nieodpowiednie miejsca.

swiatlo zablakaneBlask / oślepienie / przewymiarowanie światła – nadmierna jasność, powodująca wizualny dyskomfort. Zbyt duża jasność może ograniczać widoczność.

blask oslepienieZakłócenia świetlne / symfonia świateł – nagromadzenie źródeł światła, zwykle znajdujące się w nadmiernie oświetlonych obszarach miast, charakteryzujące się dużą jasnością.

symfonia swiatel 

 

Powyższe rodzaje zanieczyszczenia sztucznym światłem mają natomiast wpływ (co najmniej) na następujące zagadnienia:

 

astronomia logo  ekologia logo  ekonomia logo 
 bezpieczenstwo logo  zdrowie logo  estetyka logo

 

Zanieczyszczenie świetlne ma wieloraki wpływ na środowisko oraz zdrowie istot, które to środowisko zamieszkują (zwierzęta, rośliny, człowiek) co potwierdzają liczne badania i sprawozdania naukowe. Kwestia ta, nie jest jednak do końca poznana, ponieważ badania nad nią rozpoczęły się zaledwie kilka lat temu. Nasilenie oświetlenia nieba w porze nocnej jest najbardziej znaną konsekwencją zanieczyszczenia świetlnego. Efekt ten jest jednak najbardziej oczywisty, a astronomowie, za pomocą swych precyzyjnych urządzeń, zaczęli badać to zjawisko wiele lat temu, zanim jeszcze stało się tak widoczne. Pomijając nawet wiele dobrze udokumentowanych skutków zanieczyszczenia świetlnego, jest ono poważnym problemem, ponieważ zagraża właściwemu postrzeganiu Wszechświata, który nas otacza i na który jedynym oknem jest rozgwieżdżone niebo. Znika podstawowy element kultury, tak humanistycznej, jak i naukowej oraz ważna część krajobrazu. Zanieczyszczenie świetlne oznacza także marnowanie energii i pieniędzy.

 

Biorąc pod uwagę sam wpływ na widoczność nieba nocą, fakt występowania zanieczyszczenia świetlnego jest szczególnie niepokojący. Z licznych dostępnych danych wynika, że kroki legislacyjne, nie podjęte do tej pory, są niezbędne, aby pokierować rozwojem oświetlenia nocnego w sposób, który traktowałby z poszanowaniem zarówno środowisko, jak i energię.

linia pion1Wysiłek legislacyjny musi promować zmianę nawyków dotyczących oświetlania i musi być podjęty jak najszybciej gdyż zanieczyszczenie świetlne gwałtownie wzrasta, a wskaźnik tego wzrostu osiąga w niektórych rejonach ponad 7% rocznie (IDA, 2007).


Zanieczyszczenie światłem to nadmierne i nieodpowiednie używanie światła sztucznego, z czym należy walczyć podobnie jak z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że celem ochrony ciemnego nieba nie jest zupełne wygaszanie obszarów mieszkalnych, likwidacja świetlistych reklam czy ograniczanie montażu nowych punktów oświetleniowych. W tym przypadku również można znaleźć właściwy kompromis poprzez stosowanie rozwiązań leżących w zgodzie z otoczeniem naturalnym, poprzez minimalizowanie ucieczki światła ponad linię horyzontu, głównie za sprawą rezygnacji z wypukłych kloszy na rzecz płaskiej szyby w oprawach oświetleniowych.

Oto co możemy zrobić w staraniach o redukcję zanieczyszczenia sztucznym światłem:

oswietlajtak logo  alert logo   
  wesprzyjnas logo przyciski2

 

 

 

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.